#StandWithUkraine
Click to support
Кейси
10 січня 2023 р.
ТОП-6 діаграм візуалізації даних і коли їх варто використовувати
ТОП-6 діаграм візуалізації даних і коли їх варто використовувати
Алла

Алла

К.е.н., Фінансовий консультант Datawiz

Топ-6 діаграм у конструкторі Builder: опис та рекомендації по їх використанню

 

Візуалізація даних - потужний інструмент для бізнес-аналітики. З її допомогою можна наглядно представити будь-які дані мережі, які відображають поточний стан справ, закономірності й прогалини та є належною підставою для прийняття зважених управлінських рішень.

Створення візуалізації - це мистецтво, яка потребує вибору правильних інструментів, кольорів, дизайну. Сьогодні для представлення числових даних існує безліч графічних способів:

✅ графіки
✅ діаграми
✅ схеми
✅ таблиці
✅ картки і картограми
✅ інтерактивний сторітейлинг тощо.

Всі вони мають свої переваги та умови використання і від правильного їх вибору буде залежати інформативність створеної візуалізації.

 

Builder - високоефективний конструктор візуалізацій

Більшість з існуючих графічних інструментів відображення даних представлені на аналітичній платформі BES у конструкторі візуалізацій - Builder. Тут ви можете створити власний дизайн дашбордів (кольори, форми, підписи), обрати з-поміж 17 типів візуалізації та графіків та налаштувати всі необхідні елементи (осі, легенду, шкалу тощо).

Створення візуалізації Builder

Створення візуалізацій - це відповідальність користувача, яка є певним викликом та потребує відповіді на наступні питання:

❓ Як вибрати найбільш оптимальний різновид візуалізацій? 
❓ Чи обрана візуалізація найбільш повно описує ваші дані? 
❓ Чи варто поєнувати різні комбінації діаграм або просто достатньо скористатись ствовпчиковою діагамою?

 

Для відповіді на ці та інші питання спробуємо розібратись з найбільш популярними типи візуалізацій та умовами за яких їх краще використовувати.

 

Примітка! Проведені дослідження показали, що 85% діаграм ритейлерів становлять:

 • гістограми;
 • лінійні діаграми;
 • таблиці.

Пояснити це доволі просто. Ці візуалізації чітко показують тенденції і закономірності, зрозумілі для більшості співробітників і не потребують додаткового тлумачення, з їх допомогою легко порівнювати показники та відстежувати зв'язки між ними. 

 

Але є й інші альтернативні способи, які можуть краще продемонструвати ваші дані. Щоб розібратись з ними, розглянемо ТОП-6 графічних візуалізацій та ситуації, коли їх краще використовувати.

 

Таблиці 

Таблиці (Tables) - найпоширеніший спосіб відображення даних. Вони прості, зрозуміла та ефективна для всіх зацікавлених сторін. Головний їх недолік - дані представлені в необробленій формі, тому важко виявити певні закономірності чи аномалії.

 

Аналітична таблиця Builder

Коли їх варто використовувати?

 • Є важливими точні цифри та конкретні дані. Наприклад, який оборот отримав магазин в поточному місяці, який його темп приросту у % тощо.
 • Необхідно сортувати показники по зростанню/спаданню.
 • Потрібно поєднати різні показники зі значною відмінністю у їх значеннях, або порівняти показники з числовим та не числовим вираженням.

 

Рекомендації по використанню:

 • Використовуйте розгортання даних від найвищого рівня до найнижчого. Наприклад, від магазинів, категорій  до підкатегорій та SKU. Це може допомогти спершу побачити найбільш доречну інформацію, а вже потім вивчати деталі.
 • Будуйте таблиці з багаторівневими колонками. Це дозволить згрупувати інформацію у найбільш зручному форматі та зробити її більш "читабельною". Наприклад, представити показники Прибутку, Обороту, Кількості чеків по товарам в розрізі магазинів. 
 • Ви можете додатково відформатувати дані: виводити дані з визначеними обмеженнями (вище/нижче вказаних значень, використовувати потрібну точність (кількість знаків після коми).
 • Якщо таблиця містить багато даних та розрізів, ви можете зробити доступною функцію пошуку, що допоможе швидко знайти потрібну інформацію.

 

Гістограма/Стовпчикова діаграма

Гістограми (Histogram) / Стовпчикові діаграми (Column chart) - візуалізації, які найкраще використовувати для відображення інформації по елементах, що відрізняються одне від одного. Наприклад, якщо мережа продає різні товари (категорії, бренди), то показники їх продажів найкраще представити у вигляді стовпчикових діаграм.

Гістограма

Коли її варто використовувати?

 • Потрібно порівнювати показники за різні періоди. Наприклад, аналіз динаміки продажів.
 • Необхідно виявити відмінності між показниками різних розрізів (магазинів, категорій, товарів, категорійних менеджерів тощо).
 • Потрібно зіставити різні показники по одному розрізу. Наприклад, вивчити показники товарних залишків, одноденного обороту, величини замовлення по товарних групах.

 

Рекомендації по використанню:

 • Гістограми/стовпчасті діаграми можуть бути вертикальними чи горизонтальними, але якщо у вас багато розрізів (магазинів, категорій, товарів), краще застосувати горизонтальні стовпчики. Вертикальні стовпчики краще використовувати при меншій кількості категорій, оскільки вони ефективніше заповнюють простір.
 • Розрізи мають бути в порядку зростання або спадання.
 • Елементи можна помістити в підкатегорії за допомогою роздільних ліній.
 • Підбирайте контрастну кольорову гаму і акцентуйте кольором місця, які хочете виділити як значущі точки перелому або зміни у часі.


 

Стовпчикова діаграма з накопиченням

Стовпчикова діаграма з накопиченням (Stacked bar/column) - відображає пропорційний внесок окремих елементів (розрізів) у загальну суму. Висота або довжина кожної смуги показує, який внесок кожної групи в загальну суму. Наприклад, ви можете з її допомогою проілюструвати відсоток продажів магазинів в різні періоди (місяці, роки).  

Стовпчикова діаграма з накопиченням (Stacked bar/column)

 

Примітка! Стовпчикова діаграма з накопиченням схожа на стандартну гістограму, за винятком того, що вона здатна відображати часткове (дольове) порівняння.

 

Коли її варто використовувати?

 • Для визначення тенденції і закономірностей за певний період часу. 
 • Зіставлення двох величин: попит та пропозиція на товари, витрати на рекламу та продажі акційних товарів).
 • Потрібно порівняти невеликі частини та узагальнюючу величину (розріз, категорію).

 

Рекомендації по використанню:

 • Розрізи мають бути в порядку зростання або спадання для кращого розуміння.
 • Підбирайте контрастну кольорову гаму і акцентуйте кольором місця, які хочете виділити як значущі точки перелому або зміни у часі.
 • Оптимальна кількість розрізів (частин цілого) - до 10.


Кругові діаграми

Кругова діаграма (Pie chart) - графік, який порівнює частини цілого шляхом поділу кола на пропорційні частини. Головне призначення кругової діаграми - відображення складу та структури певних явищ (продажу, залишків в магазинах, втрат через нульові залишки тощо). Наприклад, розподіл обороту між категоріями чи магазинами. 

Кругова діаграма (Pie chart)

Коли її варто використовувати?

 • Є необхідний набір даних - всі складові елементи досліджуваного явища (узагальнюючого показника). Сума всіх частин діаграми має дорівнювати 100% або величині узагальнюючого показника.
 • Необхідно вивчити розподіл/структуру показників/явищ.
 • Потрібно вивчити поточний склад показників, не беручи до уваги їх зміну у часі (динаміку). 

 

Рекомендації по використанню:

 • Використовуйте обмежену кількість "частин" для кругової діаграми. Якщо у вас дуже багато елементів (розрізів), кругова діаграма стане надто складною та незрозумілою. За словами експертів-аналітиків оптимальна кількість 6-8 частин кругової діаграми. 
 • Якщо у вас є багато дрібних і менш важливих розрізів (частин), об’єднайте їх і назвіть цей сектор "Інше". 
 • Для кращого розуміння кругової діаграми підписуйте частини абсолютним значенням показника та їх % часткою.


Деревоподібна візуалізація

Деревоподібна візуалізація (Tree map) - відображають ієрархічні (деревоподібні) дані як набір вкладених прямокутників. Головне призначення - показати два різних типи інформації: значення окремих точок даних і їх ієрархію.

Деревоподібна візуалізація (Tree map)

Коли її варто використовувати?

 • При наявності великих наборів даних, які мають ієрархічну структуру.
 • Ідеальні для відображення даних про продажі, оскільки вони демонструють выдсотковий внесок складових елементів розрізу (підкатегорій, SKU). Наприклад, продажів у магазині може містити один великий прямокутник, що представляє продажі напоїв (поряд із усіма іншими категоріями: бакалія, молочні товари, хлібобулочні продукти тощо) та підкатегорії, які переходять далі до алкогольних та безалкогольних напоїв, що дозволяє категорійному менеджеру побачити, що добре продається в кожній категорії та підкатегорії.
 • Якщо є потреба детального вивчення великого масиву даних. Наприклад,  деревоподібна діаграма з розподілом залишків товарів між постачальниками мережі. 


 

Примітка! Деревоподібні візуалізації дещо схожі за призначенням до кругових діаграм, проте є складнішими та інформативнішими. 

 

Рекомендації по використанню:

 • Попередньо потрібно мати чітко вибудоване категорійне дерево, для якого необхідно побудувати дану діаграму. 
 • Кожен прямокутник повинен бути позначений додатковою інформацією (назва категорії/підкатегорії, числове значення та % частка).
 • Уникайте дублювання кольорів для кращого розуміння діаграми. 


Вимірювальна діаграми

Вимірювальна діаграми (Gauge chart) - відома також як діаграма "спідометра", яка нагадує однойменний вимірювальний прилад. Головне призначення - оцінити прогрес виконання/досягнення певного показника.

Вимірювальна діаграми (Gauge chart)

 

Коли її варто використовувати?

 • При наявності лінійного (простого) діапазону прогресивної інформації, і ви хочете зобразити, як вона змінюється.
 • Необхідно оцінити цілі та те, наскільки їх було досягнуто.
 • Для управління проектами під час визначення термінів виконання поставлених КРІ.
 • Потрібно провести конкурентний аналіз або порівняти зміни різних об’єктів за загальним параметром.

 

Рекомендації по використанню:

 • Перед створенням діаграми переконайтеся, що ви зібрали необхідні дані.
 • "Спідометр" повинен бути великим і готовим для зображення всієї зібраної інформації.
 • Якщо дані надто складні, ви можете скористатися будь-якою іншою діаграмою.
 • Намагайтеся зробити діаграму точною, зрозумілою та інформативною та переконайтеся, що вона не буде займати багато місця.

 

Висновок

Builder містить величезну кількість інструментів та технік для побудови найкращих костамізованих візуалізацій та дашбордів. Обрати найоптимальніші може бути непросто. 

Наше найбільше бажання - допомогти вам орієнтуватися на "мінному полі" та відкрити всі техніки і можливості функціоналу, що дозволить креативно та стисло розповісти історію ваших даних.

 

Описані в статті візуалізації не є вичерпним списком тому, щоб дізнатися більше про діаграми даних і про те, як вони можуть допомогти вам візуально передати аналітику мережі, зв'яжіться з нами - hello@datawiz.io.

Поділитися

BI

Приймайте рішення на основі реальних даних Datawiz BI

Інші статті

Всі статті
Економічна кількість замовлення (EOQ): як оптимізувати закупівельну логістику в мережі?
Кейси
02 лютого 2023 р.
Економічна кількість замовлення (EOQ): як оптимізувати закупівельну логістику в мережі?

Кожна мережа має справу з дефіцитом та надлишками товарів, що веде до значних втрат прибутку. Як оптимізувати закупівлю товарів та збалансувати їх залишки? Як EOQ може в цьому допомогти? Детальніше читайте в статті.

Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: в чому відмінність та як їх розраховувати?
Кейси
17 січня 2023 р.
Виручка, Дохід, Прибуток та Маржа: в чому відмінність та як їх розраховувати?

Виручка, Дохід, Прибуток, Маржа – це найважливіші показники ефективності ритейлу. Проте саме вони часто викликають плутанину та непорозуміння. У чому відмінності між ними і як їх правильно розрахувати? Детальніше читайте у статті.

Дашборди BESt: як створити кастомізовані візуалізації в декілька кліків?
Кейси
03 січня 2023 р.
Дашборди BESt: як створити кастомізовані візуалізації в декілька кліків?

Дашборди відіграють важливу роль в ритейл-аналітиці. Вони відкривають приховані тенденції, показують найменші деталі в бізнес-процесах мережі, допомагають отримати інсайти. Детальніше про їх побудову та можливості в аналізі читайте в статті.